CAFE CHẤT 70m2


Công trình: Thiết kế quán cafe CHẤT

Địa điểm: Củ Chi, TP.HCM

Diện tích: 70m2

THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (1)

Thiết kế quán cafe đẹp

THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (2)

Nội thất quán cafe đẹp

THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (4)

Trang trí quán cafe đẹp hiện đại

THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (6)

Ý tưởng thiết kế quán cafe đẹp

THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (14)

quán cafe đẹp

THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (3) THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (5) THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (7) THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (8) THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (9) THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (10) THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (11) THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (12) THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (13) THIET KE NOI THAT CHAT CAFE (15)

NỘI DUNG LIÊN QUAN


Leave a comment