MOREDESIGN™ | KIẾN TRÚC | NỘI THẤT | XÂY DỰNG

MOREDESIGN™ – CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG MORE

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc – Nội thất – Xây dựng, chúng tôi luôn tâm niệm rằng: Một doanh nghiệp ra đời ngoài mục tiêu kinh doanh, muốn phát triển bền vững thì phải xây dựng trên nền tảng những giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Đứng từ nền tảng này, MORE Design & Construction ra đời đặt nền móng trên việc kết nối và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho con người, cho cuộc sống; và lĩnh vực chúng tôi chọn để phục vụ đó là kiến tạo nên không gian sống, môi trường sinh hoạt, học tập và làm việc cho con người. Hạt giống tốt sẽ sinh ra nhiều hoa trái tốt, đó cũng là giá trị cốt lõi mà chúng tôi tâm niệm và theo đuổi, được cụ thể ở phương châm hoạt động:

________“CREATE MORE VALUE“________

HOTLINE: HCM 0943 613 699 – HANOI 0967 464 168